اخبار


مکانیزه کردن کشاورزی نقش بسزایی در مدیریت منابع آبی کشور دارد
۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۲۰:۴۷:۵۷

احمد مرادی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی و اصلاح الگوی مصرف در حوزه کشاورزی، بیان کرد: امروز ما واقعا نگران نوع مصرف آب در سطح جامعه هستیم؛ چه در حوزه شرب و چه در حوزه ک ...

وزارت جهاد کشاورزی باید به تعیین الگوی کشت و روش آبیاری ورود کند
۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۲۰:۰۸:۴۸

 اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی و اصلاح الگوی مصرف در حوزه کشاورزی، بیان کرد: بر اساس آمار بیش از 90 درصد از آب مصرفی در سطح کشور در حوزه کشاورزی مو ...

معرفی و انتصاب برخی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران مراکز تحقیقات به عنوان پژوهشگر، مخترع و کارگر نمونه و برتر استانی
۱۴۰۰-۱۱-۱۹ ۲۱:۳۵:۰۳

رضا داوودی اردکانی رئیس فرهنگستان علوم در حکمی دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد را به مدت 2 سال به عنوان همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منصوب کرد. ...

بررسی چالش های مجموعه رشته های مهندسی بیوسیستم شامل مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی و ماشینهای صنایع غذایی
۱۴۰۰-۱۱-۰۲ ۲۲:۵۹:۵۲

به منظور بررسی چالش های مجموعه رشته های مهندسی بیوسیستم شامل مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی و ماشینهای صنایع غذایی، اولین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی رشته های مربوطه در تاریخ چهارشنبه 22 دیم ...


همه اخبار

ارسال پیام به دبیرخانه

حامیان انجمن