کارگروه های تخصصی

دبیر انجمن و مسئول دبیرخانه انجمنآقای مهندس محمدعلی هرمزی
مسئول کارگروه ارتباط با صنعت و بخش کشاورزی
آقای مهندس امیربهادر ولی‌خانی

مسئول کارگروه آمار، اطلاعات و انفورماتیکآقای دکتر مازیار فیض‌اله زاده
مسئول کارگروه مجلات تخخصی انجمنآقای دکتر داریوش زارع
مسئول کارگروه رویداد های علمی و آموزشیآقای دکتر محمدهادی موحد‌نژاد


برگشت به عقب