اعضای هیات مدیره ادواری

اعضای هیات مدیره ادواری

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۰-۱۰-۰۵ ۰۸:۳۵:۰۰

لیست اعضای هیات مدیره ادواری انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

تاسیس 28/4/1378

اعضای هيات مديره انجمن دوره اول(1378-1380)

- آقای دکتر مرتضی الماسی (رئیس هیات‌ مدیره)

- آقای دکتر سعید مینائی (نائب رئیس هیات ‌مدیره)

- آقای دکتر عباس همت (عضو اصلی و مسئول امور آموزش و تحقیقات)

- آقای دکتر محمد لغوی (عضو اصلی و مسئول انتشارات)

- آقای دکتر مرتضی شهیدزاده (خزانه دار و مسئول امور اداری و مالی)

- آقای دکتر علی‌محمد برقعی (عضو اصلی و مسئول امور همایش‌ها و ارتباطات علمی)

- آقای مهندس کمال‌الدین جزایری (عضو اصلی و مسئول امور پذیرش، دانشجویی و روابط عمومی)

- آقای دکتر حسین مبلی (بازرس اصلی)

- آقای دکتر محمدحسین رئوفت (عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر رضا علیمردانی (بازرس علی‌البدل)

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره دوم (1384-1380)

-دکتر مرتضی الماسی (رئیس هیات ‌مدیره)

-دکتر سعید مینائی (نائب رئیس هیات ‌مدیره)

 

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره سوم (1387-1384)

- آقای دکتر مرتضی الماسی (رئیس هیات‌  مدیره)

- آقای دکتر سعید مینائی (نائب رئیس هیات‌مدیره)

- آقای دکتر مرتضی شهیدزاده (خزانه‌دار)

- آقای دکتر ارژنگ جوادی (عضو اصلی)

- آقای دکتر احمد طباطبایی‌فر (عضو اصلی)

- آقای دکتر هومن شریف‌نسب (عضو اصلی)

- آقای دکتر محمدهادی خوش‌تقاضا (عضو اصلی)

- آقای دکتر رضا علیمردانی (عضو علی‌البدل)

- آقای مهندس کمال‌الدین جزایری (عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر احمد شریفی (بازرس اصلی)

- آقای دکتر محمدرضا مستوفی‌سركاری (بازرس علی‌البدل)

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره چهارم (1390-1387)

- آقای دکتر علیرضا کیهانی(رئیس هیات ‌مدیره)

- آقای دکتر هومن شریف‌نسب (نائب رئیس هیات ‌مدیره)

- آقای دکتر محمد یونسی الموتی(خزانه‌دار)

- آقای دکتر محمد حسین آق خانی (عضو اصلی)

- آقای دکتر سید حسین پیمان (عضو اصلی)

- آقای دکتر علیمحمد برقعی (عضو اصلی)

- آقای دکتر ایرج رنجبر (عضو اصلی)

- آقای دکتر محمدهادی خوش‌تقاضا(عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر احمد غضنفری مقدم (عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر حمید رضا گازر (بازرس)

*****************************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره پنجم (1393-1390)

- آقای دکتر محمد یونسی الموتی (رئیس هیات ‌مدیره)

- آقای دکتر محمدرضا مستوفی سرکاری (نائب رئیس هیات ‌مدیره)

- آقای مهندس امیر بهادر ولی خانی (خزانه‌دار)

- آقای دکتر علیمحمد برقعی (عضو اصلی)

- آقای دکتر محمد حسین آق خانی (عضو اصلی)

- آقای دکتر شاهین رفیعی(عضو اصلی)

- آقای دکتر غلامحسن نجفی (عضو اصلی)

- آقای دکتر سید مهدی نصیری (عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی (عضو علی‌البدل)

- خانم مهندس بهاره جمشیدی (بازرس اصلی)

- آقای دکتر حجت احمدی (بازرس علی‌البدل)

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره ششم (1395-1393)

- آقای دکتر شاهین رفیعی (رئیس هیات‌مدیره)

- آقای دکتر محمد طبسی زاده (نائب رئیس هیات‌مدیره)

- آقای دکتر روزبه عباس زاده (خزانه‌دار)

- آقای دکتر غلامحسین نجفی (عضو اصلی)

- آقای دکتر محسن شمسی (عضو اصلی)

- آقای دکتر محمد علی نیکبخت (عضو اصلی)

- آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی (عضو اصلی)

- آقای دکتر محمدرضا مستوفی سرکاری (عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر بابک بهشتی (عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر اسداله اکرم (بازرس اصلی)

- آقای دکتر کاظم جعفری (بازرس علی‌البدل)

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره هفتم (1395-1398)

- آقای دکتر عباس همت (رئیس هیات‌مدیره)

- آقای دکتر داریوش زارع (نائب رئیس هیات‌مدیره)

- آقای دکتر شاهین رفیعی (خزانه‌دار)

- آقای دکتر خوش‌تقاضا (عضو اصلی)

- آقای دکتر روزبه عباس¬زاده (عضو اصلی)

- آقای دکتر محمد طبسی زاده (عضو اصلی)

- آقای دکتر هادی خوش تقاضا (عضو اصلی)

- آقای دکتر هومن شریف‌نسب (عضو اصلی)

- آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی (عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر داوود کلانتری (عضو علی‌البدل)

- آقای دکتر محمد رضا گلزاریان (بازرس اصلی)

- آقای دکتر حسن ذکی دیزجی (بازرس علی‌البدل)

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره هشتم (1401-1398)

1- آقای دکتر حسن ذکی دیزجی (رئیس هیات مديره)

2- آقای دکتر داریوش زارع (نائب رئیس هيات مديره)

3- آقای دکتر امیر‌‌بهادر ولی‌خانی (خزانه دار)

4- آقای الیاس دهقان (عضو اصلی)

5- آقای احمد بناکار (عضو اصلی)

6- آقای مهندس محمدعلی هرمزی (عضو اصلی)

7- آقای دکتر مازیار فیض الله زاده (عضو اصلی)

8- آقای دکتر محمد‌هادی موحدنژاد (عضو علی‌البدل)

9- آقای دکتر مصطفی کیانی‌ ده‌کیانی (عضو علی‌البدل)

10- آقای دکتر سید‌مجتبی فارغ (بازرس اصلی)

11- آقای دکتر محمد‌اسماعیل خراسانی‌ فردوانی (بازرس علی‌البدل)

*****************************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره نهم (1404-1401)

۱- آقای دکتر حسن ذکی دیزجی (رئیس هيات مديره)

۲- آقای دکتر احمد بناکار (نائب رئیس هيات مديره)

۳- آقای دکتر حسین نوید (عضو اصلی)

۴- آقای دکتر الیاس دهقان (عضو اصلی)

۵- آقای دکتر اسماعیل میرزایی قلعه (خزانه دار و عضو اصلی)

۶- آقای دکتر محمدهادی موحدنژاد (عضو اصلی)

۷- آقای دکتر حسین موسی زاده (عضو اصلی)

۸- آقای دکتر محسن شمسی (عضو علی البدل)

۹- آقای دکتر حسین جوادی کیا (عضو علی البدل)

10- آقای دکتر رشید غلامی (بازرس اصلی)

11- آقای مهندس آیت خزائی فر (بازرس علی البدل)


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: