اعضای هیات مدیره ادواری

اعضای هیات مدیره ادواری

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۰-۱۰-۰۵ ۰۸:۳۵:۰۰

لیست اعضای هیات مدیره ادواری انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

تاسیس 28/4/1378

اعضای هيات مديره انجمن دوره اول(1378-1380)

دکتر مرتضی الماسی:رییس

دکتر سعید مینائی: نایب رییس

دکتر عباس همت: مسئول امور آموزش و تحقیقات

دکتر محمد لغوی:مسیول انتشارات

دکتر مرتضی شهیدزاده: (خزانه دار) مسئول امور اداری و مالی

دکتر علی‌محمد برقعی: مسئول امور همایش‌ها و ارتباطات علمی

مهندس کمال‌الدین جزایری: مسئول امور پذیرش، دانشجویی و روابط عمومی

دکتر حسین مبلی (بازرس)

دکتر محمدحسین رئوفت (عضو علی‌البدل)

- دکتر رضا علیمردانی (بازرس علی‌البدل)

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره دوم (1384-1380)

-دکتر مرتضی الماسی (رئیس هیئت‌مدیره)

-دکتر سعید مینائی (نائب رئیس هیئت‌مدیره)

 

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره سوم (1387-1384)

-دکتر مرتضی الماسی (رئیس هیئت‌مدیره)

-دکتر سعید مینائی (نائب رئیس هیئت‌مدیره)

-دکتر مرتضی شهیدزاده (خزانه‌دار)

-دکتر ارژنگ جوادی (عضو اصلی)

-دکتر احمد طباطبایی‌فر (عضو اصلی)

-دکتر هومن شریف‌نسب (عضو اصلی)

-دکتر محمدهادی خوش‌تقاضا (عضو اصلی)

-دکتر رضا علیمردانی (عضو علی‌البدل)

-مهندس کمال‌الدین جزایری (علی‌البدل)

-دکتر احمد شریفی (بازرس اصلی)

-دکتر محمدرضا مستوفی‌سركاری (بازرس علی‌البدل)

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره چهارم (1390-1387)

-دکتر علیرضا کیهانی: رئیس هیئت‌مدیره

-دکتر هومن شریف‌نسب: نائب رئیس هیئت‌مدیره

- دکتر محمد یونسی الموتی: خزانه‌دار

-دکتر محمد حسین آق خانی: عضو اصلی هیئت  مدیره

- دکتر سید حسین پیمان: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر علیمحمد برقعی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر ایرج رنجبر: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر محمدهادی خوش‌تقاضا: عضو علل بدل هیئت مدیره

- دکتر احمد غضنفری مقدم: عضو علل بدل هیئت مدیره

-دکتر حمید رضا گازر: بازرس

-مهندس قهدریجانی (میهمان)

*****************************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره پنجم (1393-1390)

-  دکتر محمد یونسی الموتی: رييس هیئت مديره

- دکتر محمدرضا مستوفی سرکاری: نايب رييس هيات مديره

- مهندس امیر بهادر ولی خانی: خزانه دار انجمن

- دکتر علیمحمد برقعی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر محمد حسین آق خانی: عضو اصلی هیئت  مدیره

- دکتر شاهین رفیعی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر غلامحسن نجفی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر سید مهدی نصیری: عضو علل بدل هیئت مدیره

- دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی: عضو علل بدل هیئت مدیره

- مهندس بهاره جمشیدی: بازرس اصلی 

- دکتر حجت احمدی: بازرس علل بدل

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره ششم (1395-1393)

- دکتر شاهین رفیعی: رييس هیئت مديره

- دکتر محمد طبسی زاده: نايب رئيس

- دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی: عضو هیئت مدیره

- آقای دکتر روزبه عباس زاده: خزانه‌دار

- آقای دکتر غلامحسین نجفی: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محسن شمسی: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد علی نیکبخت: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمدرضا مستوفی سرکاری: عضو علل بدل هیئت مدیره

- آقای دکتر بابک بهشتی: عضو علل بدل هیئت مدیره

- آقای دکتر اسداله اکرم: بازرس اصلی 

- آقای دکتر کاظم جعفری: بازرس علل بدل

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره هفتم (1395-1398)

-  دکتر عباس همت:رييس هیئت مديره

- دکتر داریوش زارع: نايب رييس هيات مديره

- دکتر شاهین رفیعی: خزانه دار

- دکتر خوش‌تقاضا: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر روزبه عباس¬زاده: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد طبسی زاده: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر هادی خوش تقاضا: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر هومن شریف‌نسب: عضو اصلی هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی: عضو علل بدل هیئت مدیره

- آقای دکتر داوود کلانتری: عضو علل بدل هیئت مدیره

- محمد رضا گلزاریان: بازرس اصلی

- دکتر حسن ذکی دیزجی: بازرس علل بدل

*********************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره هشتم (1401-1398)

-  دکتر حسن ذکی دیزجی:رييس هیئت مديره

- دکتر داریوش زارع: نايب رييس هيات مديره

- - دکتر امیر‌‌بهادر ولی‌خانی: خزانه دار

دکتر الیاس دهقان:عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر احمد بناکار: عضو اصلی هیئت مدیره

- مهندس محمدعلی هرمزی: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر مازیار فیض الله زاده: عضو اصلی هیئت مدیره

- دکتر محمد‌هادی موحدنژاد: عضو علی البدل هیئت مدیره

- دکتر مصطفی کیانی‌ ده‌کیانی: عضو علی البدل هیئت مدیره

- دکتر سید‌مجتبی فارغ: بازرس اصلی

- دکتر محمد‌اسماعیل خراسانی‌ فردوانی: بازرس علی البدل

*****************************************************

اعضای هيات مديره انجمن دوره نهم (1404-1401)

 

 


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: