تماس با ما

تماس با ما

تاریخ/زمان انتشار: ۱۳۹۹-۰۷-۰۱ ۲۱:۴۴:۲۵

دفتر مرکزی انجمن: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، صندوق پستی 111-14115، شماره تلفن: 44196524-021

 

دبیرخانه انجمن: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم، کد پستی 6135783151

تلفاکس: 06133364057، شماره تماس: 09915676271


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: