تماس با ما

تماس با ما

تاریخ/زمان انتشار: ۱۳۹۹-۰۷-۰۱ ۲۱:۴۴:۲۵

1-     دفتر مرکزی انجمن: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، صندوق پستی 111-14115، شماره تلفن: 44196524-021

2-     دبیرخانه انجمن: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم، کد پستی 6135783151، تلفاکس: 06133364057، شماره تماس: 09915676271

3-     شعبه انجمن در دانشگاه تهران: کرج، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی. تلفن: 32801011-026    فکس: 32808138-026

عضویت در گروه ایتا 

 

https://eitaa.com/joinchat/2232680470C54584b6861

 


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: