درباره ما

درباره ما

تاریخ/زمان انتشار: ۱۳۹۹-۰۵-۰۷ ۰۱:۳۵:۳۴

انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده، انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران تاکنون چندین کنفرانس را برگزار نموده، مفتخر هستیم در این مدت توانستیم ضمن ایجاد فضای علمی پویا در زیر شاخه های فعالیت انجمن، عضو گیری و انتخابات آزاد برای آن فراهم نماییم.

 


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: