نشریات علمی

نشریات علمی

تاریخ/زمان انتشار: ۱۳۹۹-۰۷-۰۱ ۱۸:۳۸:۴۱

در راستای ارتقا سطح تخصصی رشته‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش تولیدات علمی و تخصصی در زمینه رشته‌های مربوطه و تعاملات علمی در سطح ملی از سال 1399 انجمن با نشریه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز در زمینه چاپ وداوری و سایر موضوعات وابسته به نشریه همکاری دارد.


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: