نشریات علمی

نشریات علمی

تاریخ/زمان انتشار: ۱۳۹۹-۰۷-۰۱ ۱۸:۳۸:۴۱

در راستای ارتقا سطح تخصصی رشته‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی و ماشینهای صنایع غذایی، افزایش تولیدات علمی - تخصصی در زمینه رشته‌های مذکور، و تعاملات علمی در سطح ملی و بین المللی، و طبق برنامه راهبردی و با تصویب هیات مدیره، انجمن به دو مجله زیر در زمینه چاپ، داوری و سایر موضوعات وابسته به نشریه ها همکاری دارد.

1-  نشریه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز، شروع همکاری از سال 1399 (به زبان فارسی)

2- نشریه"تحقیقات بیومکانیزم و بیوانرژی (Biomechanism and Bioenergy Research)" دانشگاه باهنر کرمان، شروع همکاری از سال 1401 (به زبان انگلیسی)


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: