انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: لقمان علی محمدیان
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: کارشناسی

دارای 6عدد اختراع در زمینه ی مکانیزاسیون کشاورزی و سه عدد کتاب و بیش از 15 مقاله ی علمی پژوهشی در زمینه ی مکانیزاسیون کشاورزی


برگشت به عقب