انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: رشید غلامی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: دکتری

رشید غلامی عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی سنقر می باشد.

مقطع دکترا خود در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) را در دانشگاه بوعلی سینا همدان و فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه میلان ایتالیا، در زمینه بسته بندی مواد غذایی و کشاورزی گذرانده است.

مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی را در دانشگاه رازی - کرمانشاه و در رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی طی نموده است.


برگشت به عقب