انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: علی نیازی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

علی نیازی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم. دانشگاه کردستان. عنوان پایان نامه مدل سازی و بهینه سازی چرخ وفلک ماشین برداشت نخود


برگشت به عقب