انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: بهمن رحمتی نژاد
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: دکتری

ü     عضو کمیته داوری مجله کارآفن از سال 1400

ü     استاد سرآمد آموزش مجازی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 1399.

ü     مدیر گروه رشته مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی، مرکز آموزش علمی و کاربردی صنایع غذایی مراغه، 1398.

ü     عضو شورای پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای در استان آذربایجان شرقی، 1395.

ü     پژوهشگر برتر دانشگاه فنی و حرفه ای در سال 1394.

ü     مدیر گروه رشته مکانیک دانشکده فنی کشاورزی مراغه از سال 1390.


برگشت به عقب