چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

چهاردهمین کنگره ملی برگزار می کند

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۰-۱۱-۱۸ ۰۹:۰۸:۵۰


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: