راه اندازی دبیرخانه

احتراماْ به اطلاع همه اعضای محترم انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران می رساند که دبیرخانه انجمن در گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز مستقر شده است. شماره تلفن دبیرخانه برای برقراری هرگونه امور مربوطه با انجمن 989915676271+ می باشد. با توجه به شرایط حاد شیوع ویروس کرونا  توصیه بر انجام همه فعالیتهای اداری به صورت دورکاری است. هرچند مراجعات حضوری در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته میسر است.

برای پیگیری امور و پاسخ دهی شایسته، درخواست می شود متن پیام درخواست موردنظر از طریق پیام رسان واتس آپ به شماره تلفن یاده شده ارسال گردد.


برگشت به عقب