دومین نشست علمی کشاورزی دقیق در دانشگاه تبریز

دومین نشست علمی کشاورزی دقیق در دانشگاه تبریز

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۴-۲۵ ۱۰:۵۹:۵۰

دومین نشست علمی کشاورزی دقیق با تمرکز بر کاربرد نرخ متغیر سموم در دانشگاه تبریز برگزار شد.

به منظور کمک به توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تولید غذای سالم، دومین نشست علمی کشاورزی دقیق، کاربرد نرخ متغیر سموم، در روز 1۴ تیرماه 1400 توسط گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد. در ابتدای برنامه، دکتر حسین نوید که دبیری نشست را بر عهده داشتند، روشهای مرسوم و جدید سمپاشی را بیان کردند، و در ادامه مروری کوتاه بر مراحل سم پاشی نرخ متغیر شامل تشخیص علف هرز، الگوریتمهای مورد استفاده و نیز اعمال نرخ متغیر ماده شیمیایی داشتند. دکتر دیزجی، رئیس هیات مدیره انجمن گزارش مختصری از روند برگزاری وبینارهای و نشست های علمی انجمن ارائه دادند و افزودند که آینده مهندسی ماشینهای کشاورزی در محدودیت های مانند تغییرات اقلیمی و فناوریهای پیشرو مانند کشاورزی هوشمند و کشاورزی دقیق است. در ادامه متخصصان داخلی و خارجی از آن جمله پرفسور کارل (Karl-Heinz Dammer) و جوزف استنگل (Josef Stangle) از کشور آلمان تلاشهای صورت گرفته در طرح مشترک پژوهشی دانشگاه تبریز با موسسه ATB کشور آلمان ارائه کردند.


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: