بررسی چالش های مجموعه رشته های مهندسی بیوسیستم شامل مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی و ماشینهای صنایع غذایی

گردهمایی مدیران گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم دانشگاه های کشور

بررسی چالش های مجموعه رشته های مهندسی بیوسیستم شامل مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی و ماشینهای صنایع غذایی

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۰-۱۱-۰۲ ۲۲:۵۹:۵۲

جناب آقای دکتر ذکی دیزجی، رئیس هیات مدیره انجمن، مشکل کلی رشته را در هویت (تغییر نام و تغییر محتواهای متعدد و عدم هماهنگی با خواسته های جامعه) و جایگاه (عدم تعیین جایگاه استخدامی در سازمانها و وزارتخانه ها) آن دانست

به منظور بررسی چالش های مجموعه رشته های مهندسی بیوسیستم شامل مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی و ماشینهای صنایع غذایی، اولین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی رشته های مربوطه در تاریخ چهارشنبه 22 دیماه 1400 به صورت مجازی برگزار گردید. در این رویداد مهم مدیران گروه های آموزشی، اعضای هیات مدیره انجمن، رئیس کارگروه تخصصی مهندسی ماشینهای کشاورزی وزارت عتف، دبیر کمیسیون برنامه های راهبردی انجمن و برخی همکاران محترم مدعو حضور فعال و موثری داشتند. نخست جناب آقای دکتر ذکی دیزجی، رئیس هیات مدیره انجمن، مشکل کلی رشته را در هویت (تغییر نام و تغییر محتواهای متعدد و عدم هماهنگی با خواسته های جامعه) و جایگاه (عدم تعیین جایگاه استخدامی در سازمانها و وزارتخانه ها) آن دانست و بیان کردند. یک طرف این مسائل و مشکلات به خود دانشگاه و دانشگاهیان بر می گردد چرا که با همکاری و یکپارچگی می شود یک صنف قوی و مجزا ایجاد کرد، امری که هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده است. سوی دیگر این مشکلات گره در ارتباط موثر با سازمانها و صنعت است. در این جلسه موضوعاتی نظیر نحوه اجرا و زمان بندی کنگره ملی و بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی، رشد کمی و کیفی مجلات علمی و پژوهشی رشته، وضعیت ارتباط و تعامل با مراکز دولتی و صنعتی و غیره مطرح و بررسی شدند. در ادامه مدیران محترم گروه ها، نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این عناوین بیان کردند. مقرر شد این گردهمایی سالیانه حداقل دو بار برگزار گردد. همچنین نظر اکثریت آراء بر برگزاری کنگره ملی سالی یکبار و کنگره بین المللی دو سال یک بار بود. همچنین در مورد ارتباط با ارگانها و سازمانهای مرتبط مانند سازمان تات و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، اصل بر بهبود و باز تعریف نوع ارتباط و ترغیب به همکاری موثر این مراکز و سازمانها است.


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: