جلسه هماهنگی جهت برنامه های آتی انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

در دفتر مرکزی برگزار شد

جلسه هماهنگی جهت برنامه های آتی انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۵-۱۸ ۱۱:۵۳:۰۳

جلسه هماهنگی جهت برنامه‌های آینده انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران در دفتر مرکزی این انجمن در دانشگاه تربیت مدرس با حضور رییس هیات مدیره ، اعضا و تعدادی از اعضای هیات علمی این دانشگاه برگزار شد.

 در این جلسه دکتر حسن زکی دیزجی رئیس هیات  مدیره انجمن پیرامون برنامه های آینده ، برگزاری وبینار های تخصصی و کنگره آنی، اهداف و برنامه‌های انجمن را جهت هم اندیشی تبیین کرد.

در ادامه جلسه اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس حاضر در جلسه ضمن تایید اهداف انجمن و برنامه های انجام شده توسط انجمن پیشنهادات خود را برای بالا بردن سطح برنامه‌ها و برگزاری وبینارهای تخصصی مطرح نمودند.

 

 

 

 


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: