برگزاری کارگاه معرفی رشته تا کارآفرینی، ارتباط با صنعت و فرصت‌های شغلی

برگزاری کارگاه معرفی رشته تا کارآفرینی، ارتباط با صنعت و فرصت‌های شغلی

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ ۱۹:۴۲:۱۶

به همت انجمن علمی- دانشجویی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی و اعضای تیم پروژه طرح احمدی روشن، کارگاه معرفی رشته تا کارآفرینی، ارتباط با صنعت و فرصت‌های شغلی با همکاری بنیاد ملی نخبگان و انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران و با سخنرانی دکتر حسن ذکی دیزجی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی در روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ برگزار شد.

به همت انجمن علمی- دانشجویی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی و اعضای تیم پروژه طرح احمدی روشن، کارگاه "معرفی رشته تا کارآفرینی، ارتباط با صنعت و فرصت‌های شغلی" با همکاری بنیاد ملی نخبگان و انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران و با سخنرانی دکتر حسن ذکی دیزجی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی در روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ برگزار شد.

در این کارگاه ۲ ساعته با حضور برخی همکاران محترم هیأت علمی دانشکده و دانشجویان ورودهای مختلف، رشته مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی به عنوان یک رشته بین رشته ای مکانیک و علوم و مهندسی صنایع غذایی معرفی شد و در ادامه فرصتهای شغلی بکر برای دانش آموختگان این رشته معرفی شد.

 


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: