برگزاری مجمع عمومی عادی برای نهمین دوره انتخابات انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی برای نهمین دوره انتخابات انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۶-۲۰ ۰۷:۴۶:۱۰

نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران برگزار شد.

طبق اطلاعیه پیشین و با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی وزارت عتف، نهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران برگزار شد. این انتخابات که یکی از بندهای دستور جلسه مجمع عادی انجمن بود، با حضور اکثریت اعضای پیوسته انجمن در روز سه شنبه مورخ 15/06/1401 و در کنار برنامه های چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون در سالن آمفی تئار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی برگزار شد. نتایج انتخابات به ترتیب آرای حاصله به صورت زیر است.

اعضای هیات مدیره:

۱- دکتر حسن ذکی دیزجی

۲- دکتر احمد بناکار

۳- دکتر حسین نوید

۴- دکتر الیاس دهقان

۵- دکتر اسماعیل میرزایی قلعه

۶- دکتر محمدهادی موحدنژاد

۷- دکتر حسین موسی زاده

۸- دکتر محسن شمسی، عضو علی البدل

۹- دکتر حسین جوادی کیا، عضو علی البدل

بازرسین:

۱- دکتر رشید غلامی، اصلی

۲- دکتر آیت خزائی فر "علی البدل"


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: