مجمع عمومی برای نهمین دوره انتخابات انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران برگزاری می شود

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن 1401

مجمع عمومی برای نهمین دوره انتخابات انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران برگزاری می شود

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۶-۱۴ ۰۰:۳۲:۵۹

همزمان با برگزاری چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران در دانشگاه رازی-کرمانشاه، به اطلاع می رساند مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران در روز اول برگزاری کنگره مورخ 15/06/1401 از ساعت ۱8 الی 20 برگزار خواهد شد. آدرس برگزاری مجمع در کرمانشاه، بزرگراه امام (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی است.

بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) در روز سه شنبه مورخ 15/06/1401 از ساعت 18 الی 19 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) در روز سه شنبه مورخ 15/06/1401 از ساعت 19 الی 20 حضور بیابند. سایر شرایط حضور در مجمع از طریق وب سایت انجمن به نشانی https://isamem.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1. تصویب اساسنامه جدید

2. اصلاح اساسنامه

دستور جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده

1. گزارش عملکرد هیات مدیره 

2. گزارش بازرس

3. ارائه صورتحساب درآمدها و هزینه ها و تصویب تراز مالی سال 1400

4. تعیین میزان حق عضویت

5. انتخاب اعضای هیات مدیره جدید و بازرسان


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: