برگزاری جلسه تعریف شاخصهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور

برگزاری جلسه تعریف شاخصهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۲-۰۲-۲۰ ۱۹:۰۹:۰۲

جلسه کاری با حضور دکتر داود قنبریان مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه ، دکتر جلال کفاشان، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج و دکتر حسن زکی دیزجی رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران با موضوع ایجاد شاخص های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور برگزار شد.

جلسه کاری با حضور دکتر داود قنبریان مشاور وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه ، دکتر جلال کفاشان، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج و دکتر حسن زکی دیزجی رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران با موضوع ایجاد شاخص های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور دوشنبه ۱۹ اردیبهشت سال جاری برگزار شد.

در این جلسه حضار ضمن بررسی شاخص های توسعه مکانیزاسیون در ایران به نقش بسزایی که انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران در این راستا می‌تواند ایفا کند اذعان داشتند.

در ادامه جلسه دکتر ذکی دیزجی به تشریح توانمندی های مختلف این انجمن پرداخت.


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: