برگزاری میزگردی با موضوع«بازیافت ضایعات کشاورزی و مواد غذایی» با حضور مسئولان انجمن های علمی

برگزاری میزگردی با موضوع«بازیافت ضایعات کشاورزی و مواد غذایی» با حضور مسئولان انجمن های علمی

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۲-۰۲-۳۰ ۱۹:۴۶:۰۹

میزگردی با موضوع بازیافت ضایعات کشاورزی و مواد غذایی با حضور مسئولان انجمن های مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، علوم باغبانی، علوم دامی و متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۴۰۲ در دانشگاه تربیت مدرس و در حاشیه نهمین هماش ملی امنیت غذایی، ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی برگزار شد.

میزگردی با موضوع بازیافت ضایعات کشاورزی و مواد غذایی با حضور مسئولان انجمن های مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، علوم باغبانی، علوم دامی و متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران  در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۴۰۲ در دانشگاه تربیت مدرس و در حاشیه نهمین هماش ملی امنیت غذایی، ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی برگزار شد.
در این میزگرد دکتر حسن ذکی دیزجی رئیس انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران،  دکتر کاظم ارزانی رئیس انجمن علوم باغبانی، دکتر سید رضا آشتیانی رئیس انجمن علوم دامی و مهندس محمد رضا شافعی نیا دبیر انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی، دیدگاه ها و نظرات مختلف خویش را بیان کردند و در ادامه پرسش و پاسخ حضار برای تبیین معضلات و راه حلهای محتلمه بیان شدند.

 


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: