استفاده از تجهیزات نوین 50 درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی را کاهش می دهد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

استفاده از تجهیزات نوین 50 درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی را کاهش می دهد

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۲۰:۲۶:۴۲

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کارشناسان حوزه کشاورزی معتقد هستند که استفاده از روش های نوین آبیاری و اصلاح الگوی کشت می تواند مصرف آب در بخش کشاورزی را تا حدود 50 درصد کاهش داده که نقش موثری در مدیریت منابع آبی کشور در بحران خشکسالی دارد.

غلامرضا شریعتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب به ویژه در حوزه کشاورزی، بیان کرد: بخش عمده ای از مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی است. قطعا استفاده از روش های نوین آبیاری و حتی تغیر الگوی کشت می تواند نقش موثری در کاهش مصرف و هدر رفت اب در حوزه کشاورزی داشته باشد. ما امروز بیش از گذشته نیازمند مدیریت منابع آبی کشور هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: این میزان صرفه جویی معادل ساخت چندین سد برای کشور منابع آبی ایجاد می کند. به جای اینکه بخواهیم هزینه های سنگینی برای سدسازی انجام دهیم، می توانیم با استفاده از روش های نوین آبیاری در حوزه کشاورزی آب مصرفی را کاهش داده و منابع آبی موجود در پشت سدها را مدیریت کنیم.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما کشور خشکی هستیم و در چند سال اخیر نیز بیشتر با چالش خشکسالی روبرو شده ایم. هر مسیری که به کاهش مصرف آب می انجامد، باید پیموده شود. دولت نقش اساسی در پیمودن این مسیر دارد. امروز خیلی از کانال های آبرسان به زمینه های کشاورزی، از نوع کانال های خاکی است.

وی در ادامه تاکید کرد: با بتنی کردن این کانال ها می توان از هدر رفت آب در مسیر جلوگیری کرد. با انتقال آب از طریق لوله هم جلوی هدر رفت گرفته می شود و هم جلوی تبخیر آب را می گیرد. دولت می تواند با سرمایه گذاری در حوزه به روزرسانی تجهیزات در زمینه کشاورزی، خیلی از نیازهای آبی کشور را جبران کند.

 


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: